The Effect of Preoperative Anxiety and Depression on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty Surgery

The relationship between edema, ecchymosis and anxiety and depression in rhinoplasty.

Authors

  • Assoc. Prof. Dr. Hakan TAPAR
  • Emrah Sapmaz Department  of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine ,  Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat
  • Mehtap Gurler Balta Department  of  Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine,  Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat
  • Vildan Kolukçu Department  of  Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine,  Tokat Gaziosmanpasa University, Toka
  • Ahmet Tugrul Sahin Department  of  Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine,  Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat
  • Pelin Alkan Ozkara Department  of  Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine,  Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat
  • Gulcin Uysal Department  of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine,  Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat
  • Serkan Karaman Department  of  Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine,  Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10799475

Abstract

The Effect of Preoperative Anxiety and Depression on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty Surgery

Abstract

Background: Periorbital edema and ecchymosis are frequently observed after rhinoplasty. Stress response, inflammation and catabolic process affect the formation of edema and ecchymosis. Anxiety and stress response have an effect on wound healing and postoperative recovery. This study aimed to investigate whether preoperative anxiety and depression levels affect periorbital edema and ecchymosis.

Materials and Methods: In this study, 94 (51 female, 43 female) patients were assessed. Beck Anxiety and Beck Depression scales were filled 1 hour before surgery by the patients. The relationship between edema and ecchymosis that may occur after surgery and anxiety, depression and quality of extubation was evaluated.

Results: According to this study ,there was not correlation between preoperative anxiety, depression, extubation quality and  edema, ecchymosis and no statistically significant difference was found (p>0.05).

Conclusion: Anxiety and depression, which are commonly seen before surgery, had no effect on periorbital edema and ecchymosis.

Keywords: Rhinoplasty, Edema, Ecchymosis, Anxiety, Depression.

ÖZ

Amaç: Rinoplasti sonrası periorbital ödem ve ekimoz sıklıkla görülür. Stres yanıtı, inflamasyon ve katabolik süreç ödem ve ekimoz oluşumunu etkiler. Anksiyete ve stres cevabın yara iyileşmesi ve ameliyat sonrası iyileşme üzerinde etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı preoperatif anksiyete ve depresyon düzeylerinin periorbital ödem ve ekimozu etkileyip etkilemediğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 94 (51 kadın, 43 kadın) hasta değerlendirildi. Beck Anksiyete ve Beck Depresyon ölçekleri ameliyattan 1 saat önce hastalar tarafından dolduruldu. Cerrahi sonrası görülebilen ödem ve ekimoz ile anksiyete, depresyon ve ekstübasyon kalitesi arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Bu çalışmaya göre preoperatif anksiyete, depresyon, ekstübasyon kalitesi ile ödem, ekimoz arasında korelasyon yoktu ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Ameliyat öncesi sıklıkla görülen anksiyete ve depresyonun periorbital ödem ve ekimoz üzerine etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Rinoplasti, Ödem, Ekimoz, Anksiyete, Depresyon.

Downloads

Published

2024-03-16

How to Cite

1.
TAPAR APDH, Sapmaz E, Gurler Balta M, Kolukçu V, Sahin AT, Alkan Ozkara P, Uysal G, Karaman S. The Effect of Preoperative Anxiety and Depression on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty Surgery: The relationship between edema, ecchymosis and anxiety and depression in rhinoplasty. İJCMBS [Internet]. 2024 Mar. 16 [cited 2024 Jun. 18];4(1):22-6. Available from: https://ijcmbs.com/index.php/ijcmbs/article/view/141